Начало / Информационни центрове Европа Директно / Смолян

  • a+
  • a
  • a-
 

Младежта в действие чрез самоуправление

9 май 2012

Младежта в действие чрез самоуправление

На 09.05.2012 в ПГСГС „Н.Й. Вапцаров” Чепеларе се проведе ден на ученическо самоуправление по проект „Младежта в действие чрез самоуправление”. Проектът се изпълнява по процедура ЕД2012-03, покана: „Пет години граждани на ЕС”, обявена от Европа директно Смолян към СНЦ „Нови хоризонти”.
В този ден учениците замениха в задълженията им Директора, всички учители и административния персонал. Всеки един ученик, който работеше през този ден беше изготвил мултимедийна презентация, представяща историята на ЕС и новата водеща инициатива — „Младежта в движение“, която има за цел да помогне на младите хора да натрупат знанията, уменията и опита, от които се нуждаят, за да превърнат първата си работа в реалност.
Всички тези презентации бяха представени в часа на класа. Ученикът, който изпълняваше длъжността Директор през този ден контролираше доброто представяне на своите подчинени и награди отличилите се.
На събитието като гости присъстваха и представители на Европа директно Смолян , които наградиха учениците, изготвили най-добрите презентации.
Участниците в проекта са 17 ученици, включени в различните му дейности.

Още снимки може да разгледате тук.