Мрежа на вропейските информационни центрове в България

Информационен ден на открито на тема:Икономическо възстановяване на България и Европа” с акцент върху „Стратегията 2020”

28 септември 2012

Информационен ден на открито на тема:Икономическо възстановяване на България и Европа” с акцент върху „Стратегията 2020”

На 28 септември 2012 година на площад България в град Смолян се проведе ежегодната кампания на Европа директно Смолян. Както всяка година на специални информационни щандове бяха представени информационни материали и давани консултации на място по някой от информационните приоритети на ЕК.
Тази година кампанията се проведе под надслов „Икономическо възстановяване на България и Европа” с акцент върху „Стратегията 2020”.
В тази връзка бяха представени инициативите на ЕК свързани с образование и мобилност. Центъра за развитие на човешките ресурси представи информационни материали и консултации по всички направления на Програма „Учене през целия живот” и инициативата Europass.
EURES съветникът за Южен централен регион и представители на Бюро по труда Смолян, даваха консултации и материали за възможностите за реализация в България и чужбина.

Целевата група на мероприятието включваше заети, безработни, представители на бизнеса и местната общественост като цяло.
Кампанията продължи от 10 до 14 ч., а щандовете на Европа директно Смолян, на ЦРЧР, на EURES съветника и Бюрото по труда бяха посетени от над 300 души.

Още снимки може да разгледате тук.


Източник на информация: Европа Директно Смолян