Мрежа на вропейските информационни центрове в България

Европа Директно България

София

София 1000
Ул. „Г. C. Раковски" 101,
тел: +359 2 471 98 18   
direct@europe.bg
http://direct.europe.bg

Благоевград

Благоевград 2700
Ул. „Тодор Александров"23,
тел: +359 73 885 017
факс: +359 885 018
е-mail: eu.direct_bl@abv.bg
website: www.europedirect.cci-bl.org

Смолян

Смолян 4700
Ул. „България" 3А
е-mail: europedirect_smolyan@mail.bg
website: www.horizonti.eu/europe-direct

Русе

Русе 7000
Пл. „Свобода" 4
тел: +359 82 519 504
е-mail: info@europedirect-ruse.eu
website: http://www.europedirect-ruse.eu/

Габрово

5300 Габрово
ул. "Брянска" 30,
тел: +359 66 808 839; +359 66 803 142
факс: +359 66 804 183
е-mail: europedirect@chamber-gabrovo.com
website: http://europedirect-gabrovo.info/

Велико Търново

Велико Търново 5000
Бул. „България "24
Пощенска кутия 345,
тел.:(+359 62) 60 50 60
факс: +359 62 630 048
е-mail: europedirectvt@europeaninfocentre.bg
website: http://www.europeinfocentre.bg/europedirect.php

Сливен

Сливен - код: 8800
Ул. „Славянска"3, ап.4
тел.:(+359 44) 622 141
е-mail: europedirect@sliven.bg
website: http://europedirect.sliven.bg/

Добрич

Добрич 9300
Ул. „25 септември"25
тел.:(+359 58) 603 674
факс: +359 58 603 527
е-mail: еdirect@bcdobrich.org
website: http://europedirect.dobrich.net/


Шумен

Шумен 9700
Ул. „Цар Освободител" 130
тел.:(+359 54) 800 629
е-mail: europedirect.sh@gmail.com; europedirect@abcshumen.org
website: www.abcshumen.org/europedirect

Ямбол

Ямбол 8600
Ул. "Раковски" 1, пощ. кутия 291
тел: +359 46 662 939
факс: +359 46 665 011
eudirect.yambol@abv.bg

Стара Загора

6000 Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127,
тел: +359 42 605 007
тел./факс +359 42 638 075
europedirect@szeda.eu
website: http://www.europedirect.szeda.eu/

Враца

3000 Враца
ул. "Христо Ботев" 24,
тел: +359 92 660 271, +359 92 660 273; +359 92 665 509
факс: +359 92 626 308
eudirect-vratsa@online.bg;
website: http://www.cci-vratsa.org/europe_direct/index.php

Кюстендил

2500 Кюстендил
ул. "Отец Паисий" 11, читалища "Братство",
тел: +359 78 526 395
centre@europedirect-kn.info
website: http://www.europedirect-kn.info/

Европа Директно - Читалища

1504 София
бул. "Евлоги Георгиев" 123, ет. 1,
тел./факс: +359 2 946 19 11, +359 2 946 19 12
europedirect@chitalishte.bg